ALMEERSE FILMMAKERS GEZOCHT VOOR AVOND VAN DE ALMEERSE FILM

CineCrowd organiseert met steun van het Cultuurfonds Almere “de Avond van de Almeerse Film”. Voor De Avond van de Almeerse Film worden vier teams van Almeerse filmmakers geselecteerd die alleen een korte film mogen maken. Vanuit het Cultuurfonds Almere krijgt elk team € 2.500,- op voorwaarde dat zij via CineCrowd minimaal € 7.500,- crowdfunden. Door dit ‘matchingsprincipe’ willen CineCrowd en het Cultuurfonds Almere het cultureel ondernemerschap van lokale creatieven stimuleren en begeleiden. Filmmakers kunnen zich vanaf nu inschrijven met hun filmplannen tot de deadline van 10 juli aanstaande. Een jury van filmprofessionals zal uit de inzendingen vier filmplannen selecteren.

Filmprijs DE GOUDEN WILG

De Gouden Wilg is een nieuwe filmprijs speciaal voor de stad Almere. De prijs wordt uitgereikt tijdens De Avond van de Almeerse Film. De Gouden Wilg zal worden uitgereikt in twee categorieën: Beste Almeerse Film en Artistiek Meest Gedurfde Film. Aan De Gouden Wilg voor Beste Almeerse Film is een geldprijs verbonden van € 2.000,- en aan De Gouden Wilg voor Artistiek Meest Gedurfde Film € 500,-. Door de organisatie van De Avond van de Almeerse Film en het uitreiken van De Gouden Wilg leveren CineCrowd en het Cultuurfonds Almere een bijdrage aan het ontwikkelen en stimuleren van Almeers filmtalent. Floris Parlevliet, artistiek leider van crowdfundingplatform CineCrowd, zelf afkomstig uit Almere: “We bieden hiermee filmmakers een podium, een relevant netwerk van professionals en een uitbreiding van hun trackrecord. Lokale filmmakers en makers van buiten Almere zullen hierdoor zien dat er films gemaakt kúnnen worden in Almere, dat er professionals zijn én dat er locaties en verhalen zijn waar Almere trots op kan zijn. Tegelijkertijd ontdekken inwoners van Almere dat er lokaal filmtalent is uit eigen stad, dat er een ontluikende filmsector is en dat Almere mogelijkheden biedt voor talent, dit alles vanuit een laagdrempelig en toegankelijk nieuw cultureel evenement in Almere.”

Waarom de wilg?

Bij de aanleg van dijken rondom Almere werd er gebruik gemaakt van wilgenmatten. Hierop werden de basaltstenen gelegd die de dijken zouden vormen. Wilgentakken werden verder als piketpalen gebruikt bij de dijkaanleg. Al vrij snel wisten de wilgen zich tussen de basaltstenen door een weg te banen en uit te groeien tot grote, volwassen wilgen. Voor ons staat de wilg dan ook symbool voor het begin van Almere; een echte pionier en een doorzetter.

Volgens de bomenhoroscoop is de wilg kunstzinnig aangelegd en houdt van het ‘mooie’ in het leven. In het wilgenkarakter zit steevast een artistieke inslag. De wilg is zowel een dromer, gevoelsmens als een rationeel denker. Zonder dromen kan een wilg niet leven. De wilg heeft een groot inlevingsvermogen en voelt zich overal thuis. Hij is eerlijk en rechtschapen en is niet bang om schijnbaar onoverkomelijke problemen aan te pakken. Hierbij neemt hij vaak onnodige risico’s maar als het er echt op aan komt, bewaart hij zijn kalmte. De wilg is ijverig, vol energie en doortastend. Het zijn karaktereigenschappen die nodig zijn om te pionieren en zeker ook van pas komen als filmmaker. Daarom heet de filmaward De Gouden Wilg. Meer informatie is te vinden op de website www.avondvandealmeersefilm.nl.